Schrijven

Heeft u moeite om uw boodschap goed onder woorden te brengen? Of het nu gaat om een journalistiek interview, een brochuretekst of nieuwsbrief, laat mij u helpen om dát op papier te krijgen dat u graag wilt uitstralen. Op basis van uw informatie of door middel van interviews lever ik een pakkende tekstproductie. In begrijpelijke taal, passend bij de doelgroep en op de juiste toon.

Redigeren

Het vinden van de juiste toon kan lastig zijn. Wanneer uw verhaal niet prettig leesbaar is en u er alleen niet verder mee komt, kunt u uw bestaande teksten door mij laten redigeren. Naast leesbaarheid kijk ik bijvoorbeeld naar de opbouw, tegenstrijdigheden in de tekst en aansluiting met de doelgroep. Waar nodig herschrijf ik het stuk voor u zodat uw tekst beter loopt en beter gelezen wordt.

Corrigeren

Is de juiste spelling voor u telkens weer een strijd? Twijfel niet, maar laat uw teksten corrigeren. Niets is dodelijker dan fouten in teksten. De professionele indruk die u met de tekst wilde achterlaten, loopt gelijk een flinke deuk op wanneer uw stuk storende fouten kent. Wanneer u mijn hulp inschakelt, kunt u uw teksten tegemoet zien zonder grammaticale fouten, verkeerd gebruikte leestekens of spelfouten.

De juiste toon, begrijpelijke taal

Gebrek aan tijd, kennis of creativiteit? Dat is vaak zichtbaar in de kwaliteit van tekstuitingen. Foutloze en prettig leesbare teksten zijn essentieel om bij de lezer een goede indruk achter te laten. Besteed je tekst – en redigeerwerk daarom uit. Voor het schrijven van aantrekkelijke tekstproducties bent u bij mij aan het juiste adres. Zonder hoge kosten te vragen, zorg ik dat uw boodschap krachtig op papier komt. Op de juiste toon en in begrijpelijke taal.